Sumber Pendapatan IA TOKI

Keuangan Ikatan Alumni TOKI diperoleh dari:

  1. Donasi yang sah dan tidak mengikat.
  2. Penerimaan-penerimaan lain yang didapat melalui usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan usaha dan tujuan Ikatan Alumni TOKI.